Kartlägga ett land | Egypten | Geografi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Grundskola Årskurs 8
  • Geografi
  • A
  • 2
  • 453
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Kartlägga ett land | Egypten | Geografi

En kortare uppsats, där eleven fått i uppgift att kartlägga ett land: Egypten. Fokus ligger bland annat på Egyptens politiska styre, befolkningsmängd, vegetation, geografiska översikt, naturtillgångar och BNP.

Elevens kommentar

Reflektera mer.

Innehåll

- Kartlägga ett land: Egypten
- Källor

Utdrag

De har republik i Egypten och presidenten heter Muhammad Mursi. Arabiska är det som man pratar där och den huvudsakliga religionen är Islam. Det var också ett av de första länderna som kristendomen spreds till, den kristna befolkningen kallas kopter och är numera en etnisk minoritet.

Det bor 82,5 milj. i landet, befolkningstätheten är 85 inv./km².

Egypten är 1 001 000 km², det är ca 2¼ x Sverige (vilket är 449 964 km²).

Nilen rinner rakt igenom landet och har varit en stor vattenkälla för landet sedan tidernas begynnelse och har också varit en av grundförutsättningarna för att mänskligt liv skulle vara möjligt I öknenlandet. För ca 5000 år sedan bildades några av de första högkulturerna längs med floden, så kallade flodkulturer. Längs med vattnet var för att ha tillgång till vatten och för att kunna odla och få mat. Detta har på senare tid utvecklats till samhällen och nu är de flesta tätt bosatta i stora städer som Kairo eller Alexandria, längs med Nilen finns näst intill bara åkermark. Endast 3% av landet är bebott... Köp tillgång för att läsa mer

Kartlägga ett land | Egypten | Geografi

[0]
Inga användarrecensioner än.