Kartografi & Desktop Mapping: Denvermetoden | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Geografi 1
  • C
  • 3
  • 1530
  • PDF

Kartografi & Desktop Mapping: Denvermetoden | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om kartografi och "Desktop Mapping" inom Denvermetoden. Begreppen kartografi, desktop mapping och Denvermetoden förklaras och Denvermetoden används för att berätta om landet USA.

Observera att källor saknas.

Elevens kommentar

Jag skulle kunnat skriva en längre och mer utförlig uppsats men vi hade lite tid på oss och den fick inte vara längre än 3 sidor så det blev lite svårt.

Innehåll

Geografi 1 – Kartografi & Desktop Mapping – Denvermetoden
- Desktop Mapping
- Berätta om ett land med Denvermetoden (kartbok som källa): USA

Utdrag

Oavsett vad för karta som skapas så måste en kartograf tänka på flera saker innan man börjar, grundläggande beslut som måste fattas om det studerade området, data måste erhållas och utvärderas, en skala måste väljas och eventuell en kartprojektion (en matematisk transformation som planar ut den krökta ytan av jorden, som krävs för kartor över hög noggrannhet eller stora områden) Beslut måste fattas om generalisering, den process där onödiga detaljer (tex små bosättningar) utelämnas för att... Köp tillgång för att läsa mer

Kartografi & Desktop Mapping: Denvermetoden | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.