Kartografi | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Geografi A
 • B
 • 1
 • 596
 • PDF

Kartografi | Fördjupningsuppgift

En kortare fördjupningsuppgift där eleven beskriver kartografi och kartprojektion. Fokus ligger bland annat på vad en karta är för något, olika typer av kartor (topografiska och tematiska), användningsområde, projektionsytor och nackdelar med kartprojektioner.

Innehåll

- Kartografi
- Källor (i fotnoter)

Utdrag

Uppgift 1 – Kartografi
Världen är stor och för att ta sig runt och upptäcka den, har människan uppfunnit kartografin. Kartan är geografins viktigaste hjälpmedel, eftersom att den visar oss de platser som vi själva inte kan överblicka. Utan kartor skulle det vara svårt att veta exakt hur allt runt omkring oss såg ut, eftersom att vi bara ser en liten del när vi står på marken.

Så vad är en karta? Om vi ska definiera begreppet så är det en avbildning av ett visst område eller en del av den 1. Oftast är avbildningen av området i en förminskad form jämfört med verkligheten, detta kallas för skala. Det finns olika slags skalor för att man ska kunna jämföra mått motsvarade i verkligheten.

Det finns olika typer av kartor, eftersom att olika kartor innehåller olika information. Dessa delas främst in i två grupper: topografiska och tematiska kartor (se bilder nedan). Enligt vår geografibok visar topografiska kartor terrängs fysiska form och är vanligast i kartböcker/atlaser... Köp tillgång för att läsa mer

Kartografi | Fördjupningsuppgift

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2014-08-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Jag anser att den saknade mycket information om andra projektioner, samt att den refererade till bilder som inte fans med i uppsatsen.
 • 2015-02-01
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Helt okej kanske även mindre än helt okej

Material relaterade till Kartografi | Fördjupningsuppgift.