KASAM | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Barn- och fritidsprogrammet (BF) Årskurs 1
  • Annat
  • Godkänt
  • 4
  • 2088
  • PDF

KASAM | Inlämningsuppgift

Beskrivning och förklarning av begreppen:
KASAM
Salutogent förhållningssätt
Inflytande och delaktighet
Jämställdhet

Utdrag

KASAM
Begreppet KASAM kommer från en teori som skapades av en amerikansk-israelsk professor och sociolog Aaron Antonovsky och genom vilken försökte han att hitta svaret på varför vissa människor trots svåra förhållanden behåller sin psykisk hälsa ( som t.ex masrosbarnen och judiska kvinnor efter andra världskriget). Han försökte hitta orsaken till deras välmående och bra hälsotillstånd. Genom teorin kom han fram till att det är en Känsla Av SAMmanhang KASAM(förkortning på svenska) som gör så att människorna klarar sig bra i livet trots svårt bakgrund. Dvs en känsla som driver människan framåt och gör så att hon accepterar sig som en viktig och kunnig varelse som vet och förstår omvärlden och kan hantera motgångarna i livet utifrån ett positiv perspektiv. Det är en känsla som är inre faktor (utvecklat olika hos olika individer– hög eller låg) hos alla människor och av vilken beror hur de reagerar och hanterar svåra situationer i livet. Antonovskys teori utgår från den salutogena ideen alltså vad är hälsans ursprung och orsaker. Dvs vad är det som gör människan frisk.
Människans hälsotillstånd är inte konstant, det varierar under hela tiden och människan befinner sig på en skala mellan frisk och sjuk. KASAM är en inre faktor som påverkar människan att närma sig till den friska graden genom att avgör hennes reaktioner vid ... Köp tillgång för att läsa mer

KASAM | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.