Kashmirkonflikten | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 2
 • A
 • 12
 • 3052
 • PDF

Kashmirkonflikten | Analys

En konfliktanalys av Kashmirkonflikten, som utgår från ett liberalistiskt och realistiskt perspektiv. Syftet med analysen är att förstå konflikten och de bakomliggande mekanismerna, och det undersöks med hjälp av frågeställningarna:

• Hur kan man förstå konflikten ur ett liberalistiskt perspektiv?
• Hur kan man förstå konflikten ur ett realistiskt perspektiv?
• Hur kan konflikten lösas?

Innehåll

Kashmir – konfliktanalys: Sett ur ett realistiskt och liberalistiskt perspektiv

2. Inledning 1
3. Syfte 1
4. Frågeställning 1
5. Metod 1
6. Bakgrund 2
6.1 Teoretisk bakgrund 2
6.2 Konfliktens bakgrund 3
7. Undersökning 4
7.1 Demokrati och situationen i Indien 4
7.2 Situationen i Pakistan och demokrati 5
7.3 Området Kashmir 5
8. Diskussion 5
8.1 Det realistiska perspektivet 5
8.2 Det realistiska perspektivet 6
8.2 Det liberalistiska perspektivet 7
8.3 Hur kan konflikten lösas? 8
9. Slutsats 8
10. Källkritik 8
11. Källförteckning 9

Utdrag

Inledning
Kampen mellan Indien och Pakistan om vem som har rätt till det bergiga gränsområdet Kashmir pågår fortfarande idag. Ett flertal fredsförsök har misslyckats. Tiotusentals soldater står utplacerade på båda sidor om gränsen; läget är spänt.1 Jag har valt att skriva en konfliktanalys av Kashmirkonflikten för att jag anser att konflikten är intressant att studera.

Syfte
Syftet med denna vetenskapliga rapport är förstå förutsättningarna för konflikten med hjälp av de två teoretiska perspektiven realismen och liberalismen.

Metod
Givet rapportens syfte är det lämpligast att analysera konflikten kvalitativt, då det är svårt att förstå konflikten med hjälp av kvantitativa data. Jag har valt att fördjupa mig i det realistiska och det liberalistiska perspektivet eftersom jag förstår dem bäst, vilket gör att de perspektiven bör ge mig bäst resultat.

Bakgrund
6.1 TEORETISK BAKGRUND
Enligt liberalismen vinner alla på frihandel och ökat samarbete; det är inte så att någon måste förlora om någon annan ska vinna. Gemensamma intressen som välfärd och ekonomisk tillväxt gör att chanser för konflikter minskar i det internationella systemet. När aktörerna gynnas av ekonomiskt samarbete och samarbete på det folkrättsliga planet så skapas ”interdependens”, det vill säga det ömsesidiga beroendet, detta leder till att konfliktrisken minskar. Det liberalistiska perspektivet menar att respekten för mänskliga rättigheter är viktig, att konflikter kan uppstå på grund av brist på mänskliga rättigheter. Det liberalistiska perspektivet har en optimistisk människosyn där människorna har lärt sig från tidigare misstag och undviker krig och konflikter. Det råder anarki på det... Köp tillgång för att läsa mer

Kashmirkonflikten | Analys

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-03-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Fick verkligen med allting!