Kastparabel | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Fysik 2
 • Inget betyg givet
 • 4
 • 616
 • PDF

Kastparabel | Labbrapport

En labbrapport som avser att undersöka kastparabelns egenskaper med hjälp av ett experiment med kulor där kaströrelsen beräknas.

Elevens kommentar

Ja jag skulle förlänga i Bakgrunden och diskussion.

Innehåll

Kastparabel | Labbrapport

- Syfte
- Bakgrund
- Material
- Utförande
- Resultat
- Diskussion
- Felkällor

Utdrag

Material:

– kulbana
– kulor
– fotocell
– pulsräknare
– multikabel
– måttband
– våg
– skjutmått

Utförande:

Först vi ställde upp material på bordet, sen började vi med att mät upp höjden h (höjdensbord). Därefter beräkna tiden t (kulans tid när det landar på golvet) genom pulsräknare.
Vi mätt upp avståndet S där kulor landar, samt kulans diameter!
Genom dessa värden, kunde vi räkna ut kulans hastighet Vx ,v=s/t och man fick också att räkna ut tiden för fallet när man har fått höjden på bordet på detta sätt får man räkna ut tiden när kulan faller på golvet (y=-gt²/2).
I slutet får man X d.v.s. beräkning av hur långt från bordskanten träffar kulan golvet och man få beräkna den genom x=Vo.t
Man upprepar det flera gånger och släpper kula från olika punkter d.v.s. olika höjder på detta sätt få man bestämma kulans horisontella hastighet och väg... Köp tillgång för att läsa mer

Kastparabel | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-03-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Helt ok, skulle kunna förbättras