Kaströrelse med kulbana | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Fysik 2
 • A
 • 6
 • 1673
 • PDF

Kaströrelse med kulbana | Labbrapport

En labbrapport som syftar till att undersöka en kaströrelse med kulbana utifrån frågeställningen: Motsvarar kastets längd den potentiella energi kulan har när den släpps?

Innehåll

Kaströrelse med kulbana

- Frågeställning
- Hypotes
- Teori/Bakgrund
- Materiel
- Metod
- Resultat
- Diskussion

Utdrag

Materiel:

Kulbana
2 kulor med olika massa
Våg
Måttband
A3-papper
Digitalkamera
Stativ
Dator

Metod:

De två kulorna vägdes för att deras massa skulle kunna bestämmas. Detta gjordes med hjälp av en precisionsvåg, då kulornas massa var relativt låg och krävde därför en våg med kapacitet att väga dess massa precist. Ränder ritades sedan på ett A3-papper med ett mellanrum på fem centimeter med hjälp av en linjal. Kulbanan ställdes upp vid kanten av ett bord. Kameran fästes vid stativet och ställdes en armlängd ifrån sidan av kulbanans slut. Vid kanten, bakom kulbanan hölls det randiga pappret upp av en medlaborant. Detta för att det skulle bli möjligt att se när kulan flygit fem centimeter, för att senare kunna beräkna en tid och en hastighet. Ett måttband lades längs med golvet. En medlaborant positionerades på golvet för att se hur långt ifrån fallpunkten kulan sedan landar. Sedan markerades kulbanan vart kulan skulle släppas. En markering där höjden på landningsbanan var 0,20 meter och en markering där höjden var 0,10 meter. Därefter sattes kameran igång och filmade när vi släppte kulorna från diverse höjder. Den lilla kulan släpptes från båda höjderna och därefter dens större kulan. Detta filmades och värden dokumenterades. Videorna granskades på datorn och tiden beräknades. Detta sammanställdes sedan och värden fördes in i en tabell... Köp tillgång för att läsa mer

Kaströrelse med kulbana | Labbrapport

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Rapporten har sagts att den har fått A och det stämmer helt bra, det var en grym labrapport. Diskussion delen var en bra inledning för min diskussion
 • 2016-05-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Denna laboration finner jag narcissistiskt korrekt med en hint av felkällor!
 • 2016-04-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Super bra tack så mycket. Hjälpte verkligen :)