Kastsystemet i Indien | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Religionskunskap 1
 • B
 • 6
 • 1255
 • PDF

Kastsystemet i Indien | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete som avser att redogöra för det indiska kastsystemet, och hur den kan anknytas till hinduismen som är majoritetsreligion i Indien. Följande frågeställningar diskuteras i arbetet:

- Varför delas befolkningen in i olika kaster i Indien?
- Hur delar man in befolkningen i olika kaster?
- Hur uppstod kastsamhället i Indien?
- Hur ser kvinnors och mäns ställning ut i samhället?
- Varför finns kastsystemet fortfarande kvar?

Innehåll

Kastsystemet i Indien

- Inledning
- Syfte
- Frågeställning
- Metod
- Resultat
- Diskussion
- Källförteckning

Utdrag

Kastsystemet är ungefär 2500 år gammalt och innehåller fyra olika huvudkast. Varna är det sammanfattande ordet på de fyra huvudkastena som ingår i kastsystemet. Ordet betyder ”färg” och begreppet kommer sannolikt från de klaner av indoeuropéer som delades in i olika grupper efter sin hudfärg. Så kasterna var ett sätt för dem att hålla de olika raserna rena genom att undvika giftemål med de som var... Köp tillgång för att läsa mer

Kastsystemet i Indien | Fördjupningsarbete

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-09-06
  Skriven av Studerande på Termin 2
  bra info simpel info om kast och dess påverkan
 • 2015-05-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Ett bra arbete men lite tunt kan jag anse.