Katalas aktivitet | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Kemi 2
  • MVG
  • 8
  • 1129
  • PDF

Katalas aktivitet | Labbrapport

En labbrapport där eleven undersöker hur olika faktorer påverkar aktiviteten av enzymet katalas. Eleven undersöker bland annat hur värme, syror, baser och kyla påverkar enzymaktiviteten.

Studienets kommentar

Notera att det är en del språkliga fel.

Innehåll

Syfte
Frågeställning
Materiel
Kemikalier
Utförande
Resultat
Analys
Felkällor

Utdrag

UTFÖRANDE

Under utförande skall vi mäta och observera följande:

• Hur kraftig reaktion är.
• Hur högt skummet i provrören stiger .
• Vilken/vilka faktorer som påverkar enzymaktiviteten.

Det ena provröret i varje test tjänar som referens.

Test 1: Utspädning
i.
1. Placera två provrör i en provrörshållare.
2. Tillsätt ca 1 cm3 väteperoxid + 1 cm3 vatten till det ena provröret.
3. Tillsätt ca 2 cm3 väteperoxid till det andra provröret.
4. Placera sedan en liten bit lever i de båda provrören.
5. Mät och skriv ner dina observationer.

Test 2: Blyjoner

1. Placera två provrör i en provrörshållare.
2.Tillsätt ca 1 cm3 väteperoxid + 1 cm3 vatten till det ena provröret.
3.Tillsätt ca 1 cm3 väteperoxid + 1 cm3 blyjonlösning till det andra provröret.
4.Placera sedan en liten bit lever i de båda provrören... Köp tillgång för att läsa mer

Katalas aktivitet | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.