Katalas pH-optimum | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Bioteknik
 • B
 • 4
 • 1402
 • PDF

Katalas pH-optimum | Labbrapport

Labbrapport där enzymet katalas undersöks för att ta reda på vid vilket pH-värde det är mest verksamt. Enzymet bryter ner väteperoxider. Till experimentet har man undersökt potatissaft med olika pH-värden. Labbrapporten innehåller illustrerande bilder.

Innehåll

Katalas - enzymet som räddar ditt liv

- Inledning
- Litteraturstudie
- Material
- Metod
- Resultat
- Slutsats
-Diskussion

Utdrag

Material/kemikalier:

Till laborationen användes potatisar, sil, rivjärn, fem provrör, buffertlösningar i en skala mellan pH 1-12, diskmedel, väteperoxid och kamera för att dokumentera resultatet.

Metod

Potatissaften pressades ut med ett rivjärn och sil. Sedan fylldes fem stycken provrör med fem olika buffertlösningar till ungefär en fjärdedel av volymen. Första provrören innehöll buffertlösningen som skulle bevara lösningen i pH 10, andra provrör i pH 8, tredje provrör i pH 7, fjärde provrör i pH 4 och femte provrör i pH 2. Det tillsattes ca fyra droppar diskmedel i samtliga provrör. Slutligen tillsattes 1 cm3 potatissaft i varje provrör. Slutligen noterades skum-pelarnas höjd från de olika provrören... Köp tillgång för att läsa mer

Katalas pH-optimum | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-03-06
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Mycket givande och ger mycket inspiration.