Kemi 1 | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Industritekniska programmet (IN) Årskurs 3
 • Kemi 1
 • B
 • 5
 • 1562
 • PDF

Kemi 1 | Frågor och svar

Frågor och svar som redogör för olika begrepp och processer inom kemi. Bl.a cellernas olika funktioner, nedbrytning av glukosmolekyler och proteinsyntes redogörs för.

Notera att källor saknas.

Innehåll

1. Vilka byggstenar består en nukleotid av?
2. Vilken funktion har:
a) ATP
b) NAD+
c) FAD
d) Koenzym A
3. Glukosmolekyler bryts i glykolysen ner till pyruvatjoner, ATP och NADH. Hur många mol pyruvatjoner, ATP och NADH bildas av en mol glukos?
4. Efter glykolysen är tre reaktionsvägar för nerbrytning av pyruvatjoner möjliga. De två första sker i kroppen. Den tredje reaktionen sker vid jäsning. Beskriv så noggrant du kan dessa tre reaktionsvägar.
5. Vilka är produkterna i citronsyracykeln?
6. Besvara följande frågor om andningskedjan.
a) Var sker andningskedjan?
b) Vad sker i andningskedjan?
7. Nukleinsyrorna är av två typer, DNA och RNA.
a) I vilka tre avseenden skiljer sig RNA från DNA?
b) Nämn tre olika typer av RNA och förklara i korthet deras funktion
8. I vilka tre steg sker proteinsyntensen? Beskriv vad som sker i de olika stegen.

Utdrag

Cellens cytoplasma innehåller både aminosyramolekyler och tRNA molekyler. Speciella enzymer ser till att tRNA-molekylerna laddas med rätt aminosyra. Aminosyra-tRNA-komplexen fästs vid mRNA-kedjan genom att en följd av tre baser på tRNA - en bastriplett binds till en komplementär bastriplett på mRNA-kedjan. En kodon är en bastriplett på mRNA som kodar för en viss aminosyra. Ett antikodon är en följd av... Köp tillgång för att läsa mer

Kemi 1 | Frågor och svar

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  den är bra. andra del. källor saknas.