Kemi 1: Salters löslighet i vatten - Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Kemi A
 • C
 • 4
 • 473
 • PDF

Kemi 1: Salters löslighet i vatten - Labbrapport

En kortare laborationsrapport vars syfte är att undersöka olika salters löslighet i vatten och se om det blir någon fällning genom att blanda olika saltlösningar med varandra.

Eleven redogör för följande frågeställningar:
- Är saltet lättlösligt?
- Vilka joner frigörs?
- Vilka salter innehåller sammansatta joner?
- Vad blir reaktionsformeln?

Lärarens kommentar

Den var bra men hade kunnat fylla ut det lite till

Elevens kommentar

Metod och material utförligare
Resultat redogör utförligt
Diskussion komplexa svar

Innehåll

- Inledning
- Bakgrund
- Syfte
- Hypotes
- Metod och material
- Resultat
- Slutsats och diskussion
- Källkritik

Utdrag

"Metod och material:
Det material vi använder oss av är, fyra olika salter, destillerat vatten, bägare och skedar.

I den första uppgiften löser vi först Natriumkarbonat genom att hälla vatten till nästan halva bägaren och sedan ta en sked salt och röra om för att hjälpa saltet att lösa sig. Vi undersöker vad som händer och ställer bägaren åt sidan för att använda samma metod på Kalciumklorid, Kalciumkarbonat och Natriumhydroxid. Vi analyserar utgången, jonernas sammansättning samt vilka joner som frigörs. Genom diskussioner och med hjälp av det periodiska systemet får vi fram reaktionsformlerna.

I den andra uppgiften blandar vi ihop bägare 1 och 2, alltså Natriumkarbonat och Kalciumklorid, vi sparar lite av innehållet i bägare 2 till den tredje uppgiften. Reaktionsformlerna får vi fram på samma sätt som i den första uppgiften.

I den tredje uppgiften blandar vi innehållet i bägare 2 och 4, Kalciumklorid och Natriumhydroxid. Vi skriver reaktionsformel."... Köp tillgång för att läsa mer

Kemi 1: Salters löslighet i vatten - Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-03-28
  Skriven av Studerande på Termin 5
  det var bra och jag fick bra ide