Kemi Labbrapport: Titrering av NaOH

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Kemi 1
  • E
  • 3
  • 489
  • PDF

Kemi Labbrapport: Titrering av NaOH

En laborationsrapport där syftet är att undersöka och bestämma magnesiums atommassa med hjälp av titrering. Mängden syra som inte används bestäms med hjälp av titrering av NaOH- lösning.

Innehåll

Inledning
Syfte
Materiel
Utförande
Resultat
Diskussion/Analys
Felkällor

Utdrag

"Utförande:
Förbered en byrett med NaOH som ska ha koncentrationen ca 0,5 mol/dm3. Putsa sedan ett magnesiumband som ska vara ungefär 10cm långt.

Väg sedan magnesiumbandet i analysvågen och ta ut dess exakta vikt. Med hjälp av pipetten överför med en känd koncentration till en E-kolv. Lägg därefter magnesiumbandet i syran som genast ska täckas av ett urglas i E-kolvens öppning så att det inte finns någon möjlighet för vätskan att stänka ut.

När hela magnesiumbandet har reagerat med syran tillsätt det med ett par doppar BTB och sedan kan det börja med att titrera med NaOH- lösningen som finns i byretten. Avsluta med att droppa när indikatorn slår om till grönt, alltså när den når sin ekvivalenspunkt. Avläs sedan byretten och beräkna."... Köp tillgång för att läsa mer

Kemi Labbrapport: Titrering av NaOH

[0]
Inga användarrecensioner än.