Kemi i samhället | Begreppsförklaringar | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 2
  • Kemi 1
  • A
  • 6
  • 2196
  • PDF

Kemi i samhället | Begreppsförklaringar | Sammanfattning

En sammanfattning om kemi i samhället och olika begrepp inom kemi. Här resoneras kort kring kemins betydelse för samhället. Sedan följer en begreppsförklaring av ett antal olika vanliga och viktiga begrepp inom kemi.

Notera att källor saknas.

Innehåll

1. Kemins betydelse för samhället
2. Innebörden av begrepp
- Syra
- Bas
- Sur lösning
- Amfolyt
- Autoprotolys
- Neutralisation
- Buffert
- Buffertsystem
- pH
- pH-Beräkningar
- pH-Skalan
- Natriumhydroxid
- Ammoniak
- Hydroxidjon
- Basisk/alkalisk lösning
- SIV-regeln
- Enprotonig/tvåprotonig/treprotonig syra
- Utspädd/koncentrerad syra
- Fullständigt/ofullständigt protolyserad
- Protolys
- Svag syra
- Stark syra
- Oxoniumjon
- Oädla metaller
- Indikator

Utdrag

Nitratjonerna i salpetersyran (NO3-) kan i sin tur fungera som ett gödningsmedel. Detta leder till att när Salpetersyran som skapats av försurningen reagerar med vattnet i bland annat hav (t.ex. Östersjön) enligt formeln HNO3 + H2O -> NO3- + H3O+ Börjar haven att övergödas. Detta händer då nitratjonerna som bildas göder de alger som finns i vattnet (Nitratjoner fungerar som gödningsmedel). Detta leder till en hög tillväxt av just detta. Alger som dör, sjunker till... Köp tillgång för att läsa mer

Kemi i samhället | Begreppsförklaringar | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.