Kemi Uppsats: E-Ämnen

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Kemi A
 • MVG
 • 29
 • 11064
 • PDF

Kemi Uppsats: E-Ämnen

En lång och utförlig uppsats kring s.k. E-ämnen, där syftet är att undersöka om dessa ämnen är så farliga som många påstår.

Eleven presenterar en faktadel kring de olika typerna av E-ämnen och gör sedan en djupdykning inom kategorin sötningsmedel. Laborationsinstruktioner finns även med som bilaga.

Innehåll

Sammanfattning
1. Inledning
1.1 Syfte
1.2 Metod
1.2.1 Internetsidor
1.2.2 Böcker
1.2.3 Tidskrifter
1.2.4 Intervjuer
1.2.5 Laboration
1.2.6 Två tester med testgrupper
2. Fakta
2.1 E-ämnen
2.1.1 Antioxidationsmedel och antioxidanter
2.1.2 Emulgerings-, stabiliserings-, förtjocknings- och geleringsmedel
2.1.3 Färgämnen
2.1.4 Konserveringsmedel
2.1.5 Övriga tillsatser
2.1.6 Oklassificerade
2.1.7 Godkännande av tillsats
2.1.8 E-nummer
2.1.9 Märkning
2.2 Sötningsmedel
2.2.1 Aspartam
2.2.2 Sukralos
2.2.3 Xylitol
2.3 Nedbrytning av sötningsmedel
2.3.1 Sackaros
2.3.2 Aspartam
2.3.3 Sukralos
2.3.4 Xylitol
2.4 Strukturformler för sötningsmedel– likheter och skillnader
2.5 Alternativa sötningsmedel
2.5.1 Honung
2.5.2 Stevia
2.5.3 Glycyrrhizin
3. Praktiska undersökningar
3.1 Smakprov Cola
3.1.1 Resultat:
3.2 Vilket sötningsmedel/ socker innehåller livsmedlen?
3.2.1 Resultat:
3.3 Söthet
3.3.1 Resultat:
4. Diskussion
3.1 Kring Laborationen
3.2 Slutkommentar
5. Käll- och Litteraturförteckning
5.1 Böcker
5.2 Internetsidor
5.3 Intervjuer
5.4 Tidskrifter
Bilaga 1

Utdrag

1.1 Syfte
Vårt syfte var från början att ta reda på om E-ämnen verkligen är så farliga som man får höra av media och studier som visar att tillsatsämnen ger oss cancer etcetera.
Då vi började vårt arbete insåg vi väldigt snabbt att E-ämnen var ett väldigt stort ämne. Alldeles för stort för att kunna göra ett bra fördjupningsarbete.

Vi valde därför att fördjupa oss mer kring tillsatsämnesgruppen sötningsmedel. Tillslut gjorde vi ett slutgiltigt val där vi bestämde oss för att fördjupa oss allmänt kring E-ämnen men även att fördjupa oss mer kring sötningsmedel och då främst på Sukralos, Xylitol och Aspartam som är tre olika slags sötningsmedel. Vi ville alltså fördjupa våra kunskaper kring E-ämnen och Sötningsmedel.

Eftersom sötningsmedel används i livsmedel för att ersätta socker (sackaros eller fruktos vanligtvis) valde vi att jämföra sötningsmedlen med sackaros i vissa aspekter.

Vi ville undersöka allmänna saker kring E-ämnen, ”Varför heter de E-ämnen?”, ”Vilka typer av E-ämnen finns det?”, var frågor som vi ville ha besvarade.

Frågeställningar vi hade kring sötningsmedlen var påverkan på människan och miljön, likheter och skillnader mellan sackaros och ämnena i strukturen, varför sötningsmedel måste användas och om det finns andra alternativ... Köp tillgång för att läsa mer

Kemi Uppsats: E-Ämnen

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-10-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bbraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa