Kemi: Vanliga begrepp | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Kemi 1
  • Inget betyg givet
  • 5
  • 978
  • PDF

Kemi: Vanliga begrepp | Sammanfattning

En sammanfattning av vanliga begrepp inom kemi. Här förklaras bland annat vad en atomjon, en elektronbindning, en formelenhet och en metallbindning är.

Utdrag

Atomjon:
En atom som antingen har avgett eller mottagit en eller flera elektroner.
Negativ jon - tagit upp
Positiv jon - när en atom avger

Bindande elektonpar:
Ett bindande elektronpar som binder ihop två atomer.

Diopl -
Molekyler som har en ojämn laddningsförmåga. T ex vattenmolekyl.
Fråga 1: Finns det polär kovalenta bindningar i molekylen?
Fråga 2: Befinner sig molekylens centrum för negativ laddning och centrum för positiv laddning på olika ställen?

Dipol-dipolbindning:
Attraktionskraften mellan dipolerna.
Närmare = större
Intermolekylära krafter - Attraktionskraften mellan molekyler i en kemisk förening. 2 dipoler attraherar varandra.

Dubbelbindning:
Kemisk bindning mellan¬ två atomer som uppkommer genom att dessa delar två elektronpar.

Elektronegativivtet:
En atoms förmåga att attrahera elektroner i bindningar.

Elektronparbindning:
Annat namn för Kovalent bindning, bindning mellan atomer ... Köp tillgång för att läsa mer

Kemi: Vanliga begrepp | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.