Kemikaliers egenskaper och reaktioner - Labbrapport i Kemi A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
  • Kemi A
  • Inget betyg givet
  • 3
  • 631
  • PDF

Kemikaliers egenskaper och reaktioner - Labbrapport i Kemi A

En laborationsrapport vars syfte är att undersöka 6 olika kemikalier och se hur de reagerar med andra ämnen. Med hjälp av denna kunskapen ska eleven sedan kunna lista ut vilka kemikalier som finns i en okänd blandning.

Lärarens kommentar

Bra för att vara en första labbrapport

Elevens kommentar

Eftersom det var min första labbrapport var den inte särskilt bra och mycket kan förbättras.

Studienets kommentar

Mangler Bakgrundsteori.

Innehåll

- Syfte
- Materiel
- Kemikalier
- Utförande
- Resultat
- Diskussion / Slutsats
- Felkällor

Utdrag

"2.1 Materiel:
• Bägare
• Glasstav
• Urglas
• Strömkub
• Doppelektrod
• Indikatorpapper
• Sked

2.2 Kemikalier:
• Ammoniumvätekarbonat (NH4HCO3)
• Stärkelse (C6H10O5)
• Natriumklorid (NaCl)
• Kalciumkarbonat (CaCO3)
• Sackaros (C12H22O11)
• Citronsyra (C6H8O7)
• Destillerat vatten (H₂0)
• Utspädd ättiksyra (CH3COOH + H₂0)
• Jodkaliumlösning (KI)

Utförande:
Ämnenas egenskaper skulle tas reda på. Ämnena togs ett åt gången och testades om det löstes i destillerat vatten. Vattnet måste vara destillerat eftersom vanligt vatten alltid leder ström. Lösningens förmåga att leda ström testades genom att en doppelektrod som var kopplad till en strömkub stacks ner i blandningen med vatten och ämnet. Om lampan tändes var lösningen strömledande, om den var släckt var den inte.
Sedan hälldes ämnet i utspädd ättiksyra för att se vad som hände. Efter det hälldes ämnet i en jodkaliumlösning för att se vad som hände.

Ämnets PH-värde testades också med hjälp av indikatorpapper. Blandningen ska vara fuktig med destillerat vatten för att pappret ska ändra färg. Färgen på pappret anger PH-värdet.

Såhär gjordes med alla ämnen ett och ett och sedan med den hemliga burkens blandning."... Köp tillgång för att läsa mer

Kemikaliers egenskaper och reaktioner - Labbrapport i Kemi A

[0]
Inga användarrecensioner än.