Kemins grunder | Presentation

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Kemi 1
  • Inget betyg givet
  • 7
  • 123
  • PowerPoint2007

Kemins grunder | Presentation

En kort presentation (powerpoint) om kemins grunder och ursprung. Här går eleven kort igenom kemins historia och några viktiga grundprinciper inom kemin på ett antal slides. Till exempel så genomgår eleven vad pH-värde är för någonting. Eleven går på det naturvetenskapliga programmet, årskurs 1 och läser kursen Kemi 1.

Innehåll

Historia
Blandningar och lösningar
Kemiska reakitoner
Aggregationstillstånd
Reagens
pH

Utdrag

Historia:
Grekland  Fyra elementen
Atomen – minsta beståndsdelen?
Grundämnen och Kemiska förningar
Vetenskapliga teorier

Blandningar och lösningar:
I en lösning kan man inte med mikroskop urskilja de ingående ämnena.
Homogen- enhetlig
I en blandning kan man urskilja de ingående ämnena med blotta ögat.
Heterogen-urskiljbar

Reagens:
Används för att påvisa ett särskilt ämne
I kontakt med koldioxid grumlas kalkvatten.
Vid kontakt med syrgas börjar en gödande trästicka brinna... Köp tillgång för att läsa mer

Kemins grunder | Presentation

[0]
Inga användarrecensioner än.