Kemisk bindning | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Kemi 1
 • Inget betyg givet
 • 7
 • 1322
 • PDF

Kemisk bindning | Sammanfattning

En sammanfattning i Kemi 1, med fokus på kemisk bindning. Eleven lyfter bl.a. fram intramolekylära och kovalenta bindningar, samt metallbindning. Arbetet innehåller ett flertal olika illustrationer och bilder som redogör för ämnet.

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Innehåll

Kemisk binding

- Intramolekylära bindningar
-- Jonbildning
-- Positiva joner
-- Negativa joner
-- Jonbinding
-- Jonföreningar - salter
-- Kovalent bindning
-- Elektronegativitet
-- Två typer av kovalent bindning
-- Dipoler
-- Metallbinding
- Sammanfattande bild av intramolekylära bindningar
- Intermolekylära bindningar
-- Dipol-dipolbindning
-- Vätebindning är en typ av dipol-dipolbindning
-- van der Waalsbindning

Utdrag

När positiva och negativa joner hålls samman med elektrostatiska krafter bildas en jonförening som alltid är oladdad. Jonföreningar är alltså kemiska föreningar som består av joner med jonbindning mellan sig. Ett annat namn för jonföreningar är salter – anledningen till detta är att i fast form är dessa i kristallform och liknar det man i vardagen kallar... Köp tillgång för att läsa mer

Kemisk bindning | Sammanfattning

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-09-09
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Jätte bra visat med bilder och tydliga förklaringar. Men ändå skriven på en hög nivå så jättebra
 • 2017-01-14
  jättebraaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!
 • 2015-02-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra, lätt att lära sig.