Kemisk jämvikt | Kemi 2 | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Kemi 2
 • B
 • 3
 • 923
 • PDF

Kemisk jämvikt | Kemi 2 | Labbrapport

En labbrapport i Kemi 2 med fokus på kemisk jämvikt. Laborationens syfte är att undersöka hur jämvikten påverkas vid koncentrationsförändringar av olika ämnen (se vänligen "Utdrag").

Innehåll

Laborationsrapport – Kemisk jämvikt

- Hypotes
- Syfte
- Frågeställning
- Materiel
- Metod/utförande
- Resultat
- Diskussion/slutsats
- Källor

Utdrag

Frågeställning:

Kommer båda salterna bilda tydliga utfällningar? Vad händer med jämvikten när kloridjoner tillsätts till saltet silvertiocyanat?

Material:

• Mätpipett 5-10 cm3
• Provrörsställ
• 5 provrör

Kemikalier: järn(III)nitratlösning, kaliumtiocyanat, silvernitrat, natriumfluorid, natriumklorid. Samtliga med samma koncentration 0.1 mol/dm3


Metod:

Fem provrör placerades i ett provrörsställ. En färdig lösning av 5 cm3 järn(III)nitratlösning, 5 cm3 kaliumtiocyanatlösning och 300 cm3 vatten, hälldes i alla provrör till ungefär 2 cm höjd. I det första provröret tillsattes 30 droppar järn(III)nitratlösning. I det andra provröret tillsattes 30 droppar kaliumtiocyanatlösning. I det fjärde provröret tillsattes 30 droppar silvernitratlösning och i det fjärde provröret tillsattes 30 droppar natriumfluoridlösning. Efter varje tillsatts jämfördes förändringarna i respektive provrör med det femte referensröret och iakttagelserna antecknades.
Till sist tillsattes 30 droppar natriumkloridlösning till det provet som innehöll silvernitratlösning. Observationerna antecknades... Köp tillgång för att läsa mer

Kemisk jämvikt | Kemi 2 | Labbrapport

[15]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Väldigt bra. Har en bra struktur på arbetet. Kan ge förbättringar till en ny labbrapport
 • 2015-02-23
  mycket bra labb bra ett jämföra med andra innan man lämna in uppgifter
 • 2017-04-27
  den var bra och tydligt
 • 2017-02-25
  användbar laborationsrapport