Kemisk jämvikt: Laboration med brustabletter

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Labbrapport: Kemisk jämvikt: Laboration med brustabletter

En labbrapport i Naturvetenskaplig specialisering, där eleven avser att få mer inblick i hur jämviktssystem fungerar inom kemin, genom olika experiment med en brustablett som upplöses.

Innehåll

Labbrapport

- Syfte
- Hypotes
- Materiel
- Utförande
- Resultat
-Felkällor
- Slutsats och diskussion

Utdrag

Materiel:
5 drickglas, läsk (jag har valt Coca-cola), vatten, brustabletter (jag har valt C-vitamin), klocka med sekundvisare.

Utförande:
a) Börja med att fylla ett glas med ¾ vatten och ett annat med ¾ läsk. Släpp ned en brustablett/drickglas. Mät tiden det tar för att lösa upp tabletten för varje blandning.
b) Ta ett nytt glas och se till att kolsyran försvunnit från läsken genom att skaka på flaskan. Häll i ¾ av den okolsyrade läsken i glaset, släpp ned en brustablett och mät tiden för hur lång tid det tar för tabletten att lösas upp.
c) Gör samma sak med variera temperaturen på vattnet och den kolsyrade läsken. I detta försök har jag valt att använda mig av kokande vatten (100o C) och kokande Coca-cola (100o C).
d) Släpp ned ytterligare en brustablett i samma vattenglas som i försök a). Jämför tiderna med varandra... Köp tillgång för att läsa mer

Kemisk jämvikt: Laboration med brustabletter

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-08-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Mycket bra och lättförstålig text, tack!
 • 2015-10-30
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väl skriven kemi labbraport med bra bakrund.
 • 2017-02-13
  en helt okej rapport.