Keynesianism kontra monetarism | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 2
 • C
 • 3
 • 904
 • PDF

Keynesianism kontra monetarism | Utredande text

En utredande text med fokus på ekonomisk politik och lågkonjunkturer, där eleven diskuterar keynesianismen kontra monetarismen. Eleven lyfter fram bägge teoriers fördelar och nackdelar, och redogör sedan för vilken nationalekonomisk model som är bäst att tillämpa vid en lågkonjunktur.

Utdrag

Efterfrågan växer av en sänkning av skatterna och genom att öka transfereringarna. Dessutom kan efterfrågan enligt Keynesianismen påverkas genom multiplikatoreffekten och infrastrukturer, t.ex. genom att bestämma sig för att förbättra vägnätet och bygga nya broar, vilken i sin tur leder till att exempelvis byggbranschen kan anställa fler folk och dessutom... Köp tillgång för att läsa mer

Keynesianism kontra monetarism | Utredande text

[9]
Användarnas bedömningar
 • 2015-02-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Ett bra arbete, innehållsrikt!
 • 2015-03-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Tyckte texten var väldigt lättförstående och väldigt bra uppbyggt med innehållet!
 • 2016-10-01
  mycket bra och intressant
 • 2015-12-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Den är skriven på ett enkelt sätt så man förstår lätt Hade kunnat vara mer djupgående angående vissa saker, men annars var den bra!