Kinas demografi | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Geografi 1
  • B
  • 8
  • 2194
  • PDF

Kinas demografi | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om Kinas demografi. Eleven redogör bl.a. för befolkningens geografiska fördelning, födelse- och dödstal samt landets ettbarnspolitik. Även den demografiska transitionsmodellen och Kinas ekonomi lyfts fram.

Lärarens kommentar

Innehållsförteckning, utförlig källförteckning samt underrubriker är nödvändiga. Annars mycket bra innehåll.

Innehåll

- Kinas befolking
- Källor

Utdrag

Kina är det största landet i Ostasien och världens folkrikaste land med nära 1,4 miljarder invånare. Det är det tredje största landet till ytan. Landet ligger som tidigare nämnt i östra Asien och gränsar till 14 stater, bl.a. Ryssland, Indien och Afghanistan. Kina har under landets historia haft flera olika huvudstäder och under vissa perioder även flera samtidigt. Men från år 1153 har Peking varit Kinas huvudstad, dock med några avbrott.

Kinas befolkning är mycket ojämnt fördelad. På ca 15 % av landets yta finns 90 % av befolkningen, och den är starkt koncentrerad till landets östra del. År 2008 hade Kina ca 175 städer med mer än en miljon invånare, de flesta av dem vid eller nära östkusten. De östra delarna av Kina är alltså mycket tätbefolkade medan de västra områdena, är glest befolkade med stora ödemarker, bergsområden och öknar. Anledningen till att det bor så mycket människor på de sydöstra delarna beror på människornas beroende av plan mark och vatten till bland annat risodling. Vattnet ger även möjlighet till handel med andra länder eftersom det är en bra transportled. En annan orsak kan vara att det är ofta ett behagligare klimat på kusterna... Köp tillgång för att läsa mer

Kinas demografi | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.