Kinas ekonomiska historia | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 2
  • A
  • 4
  • 1910
  • PDF

Kinas ekonomiska historia | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift som beskriver Kinas ekonomiska utveckling. Eleven redogör för Ming-dynastins ekonomiska handelsförbindelser och vad dessa innebar för utvecklingen av landets ekonomi. Vidare så berättas det om ekonomin under till 1900-talet fram till nutid, och vilka utmaningar som världens största ekonomiska makt nu möter.

Notera att källor saknas.

Elevens kommentar

Vi fick i uppgift att skriva en uppsats "rakt upp och ned". För att förbättra uppsatsen skulle rubriker kunna sättas och struktur faktiskt kunna införas.

Utdrag

Den kinesiska kejsaren bestämde sig för att göra slut på opiumet och beordrade att de 20 000 lådor med opium som kom till hamnen på de brittiska fartygen skulle slängas i vattnet! Denna handling plus det hårdare motstånd kejsaren satte in för att stoppa opiumet gjorde Storbritannien extremt arga. 1/3 av landets BNP kom ifrån opiumförsäljningen till Kina…
Storbritannien tog initiativ till det så kallade opiumkriget och skickade den brittiska flottan att slå ner det Kinesiska motståndet. I och med att Storbritannien genomgått industrialiseringen så hade man långt tekniskt försprång till skillnad från kinesernas outvecklade vapen. Man krossade... Köp tillgång för att läsa mer

Kinas ekonomiska historia | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.