Kinas historia | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Historia 2a
  • A
  • 17
  • 6607
  • PDF

Kinas historia | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om Kinas historia där eleven börjar med att beskriva den allra första kejsardynastin och eleven avslutar med Kina under 2000-talet. I diskussionsdelen så tar eleven upp framtidsvisioner samt egna åsikter och tankar.

Lärarens kommentar

Det här är verkligen på allra högsta nivå. Framför allt är du mycket duktig på att använda dig av den fakta du redogör för till att se samband, dels mellan olika händelser men också mellan dåtida skeende och världen idag. I det här arbetet lägger du också till hur du ser på de framtida teorier som diskuteras kring Kina. Du har belägg för dina resonemang och tolkningar.

Innehåll

1. Bakgrund
1.1 Kejsardynastiernas tid
1.2 Inbördeskrig och revolutioner (1843-1949)
2. Folkrepubliken Kina
3. Kina på 2000-talet
4. Diskussion
Källor

Utdrag

1.1 Kejsardynastiernas tid
Xiadynastin är beskriven som den första dynastin i Kina och tog makten 2000 år f.v.t. Risodling är känt för att ha genomförts i söder medan vete odlades i norr under denna tidsperiod. Det var svårare terräng på den tiden vilket ledde till brist på kontroll. Man vet inte mycket om den här perioden och det är svårt att hitta information.
Xiadynastin varande enda fram till 1600 år f.v.t när Shang och zhoudynastin tog makten och varade till 200 f.v.t Under den här tiden har man lyckats få mer vetskap om hur Kina såg ut på den här tiden. Kina är under den här tiden ett kungadöme och innefattar feodalism. Under den här tidsepoken sysslade man med brons och järnsmide. Tianming - det himmelska mandatet var även ett faktum i Kina och betyder rätten att styra. Det innefattade en himmelsgud som bestämde vem som skulle styra och gav kungen makten att styra. Man kunde avgöra detta på om det var bra väderlag och riket gick med allmän vinst för om så inte var fallet hade man rätten att störta kejsaren. Det kinesiska skriftsystemet växte dessutom fram under denna tid. Skriftsystemet var kopplat till det estetiska föremålet i form av steriliserade bilder. Idag finns ca 47 000 kinesiska tecken. Detta har resulterat till att det är svårt att lära sig. Det blev dessutom dyrbart med läs- och skrivkunniga vilket blev uppkomsten av mandariner.
Efter Shang och zhoudynastin varade en konkurrens mellan flera kinesiska stater om makten och benämns som de krigande staternas tid (500 f.v.t -200 f.v.t). Shongguo vilket betyder mittens rike är/var kinesernas egna namn på Kina. Det råder fortfarande en kulturell gemenskap. Det uppkom dock nya fenomen som filosofisk och teknisk utveckling: daoism, konfucianism och legalism. Riket Qin vann till slut fighten och fick makten vilket berodde på att de var uppfinningsrika, byggde upp stora arméer med hjälp av värnplikt, meritsystem där man belönas för sin duglighet och som gör att rätt män blir placerade på rätt platser, legalismen kom även som ideologi. Det kinesiska jordbruket har varit viktigt för den stora befolkningen i Kina. Ett någorlunda stabilt men framförallt ett effektivt jordbruk har bidragit till Kinas stora befolkning. Terassodlingar blev populärt under de tidiga åren i Kina. Terassodlingar har använts och används än idag för att odla och vattna i slutande mark. Jordförstöringar minskade och det tillkom järnplogar 500 år f.v.t Kong Fu Zi (551 år f.v.t - 479 år f.v.t) är skaparen av ideologin Konfucianismen som skapades på 500-talet f.v.t. Denna ideologi anser att ett rättfärdigt samhälle ska byggas på respekt för medmänniskor, mänskliga relationer, tillit till människor genom att tro gott om andra och en hög värdesättning av de kinesiska traditionerna. En annan ideologi med ett oklart ursprung är Daoismen. Laozi, eller ''den gamla mästaren'' betraktas av många som Daoismens grundare. Hans existens är inte dokumenterad och är därför svår att fastställa som den verkliga grundaren av Daoism. Daoismen är den ideologi som är förknippad med det kända tecknet Yin-Yang. Ideologin baseras på harmoni där man ska finna harmoni inom sig själv, avstå från frestande begär och handla genom icke-handling. Daoismen tror att hela universum hänger ihop som en enda organism... Köp tillgång för att läsa mer

Kinas historia | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.