Kingdom of Heaven: Ridley Scott | Filmanalys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Historia 1b
  • B
  • 3
  • 1001
  • PDF

Filmanalys : Kingdom of Heaven: Ridley Scott | Filmanalys

En utförlig filmanalys av Ridley Scotts "Kingdom of Heaven". Eleven redogör för filmens karaktärsbeskrivningar och handling, och kopplar verket till nutid och dåtid. Korståg och religionens betydelse i konflikter idag och förr är något av det som analyseras.

Lärarens kommentar

Du skriver bra om filmen och dess handling och huvudpersoner. Du har även en utförlig och nyanserad diskussion kring kopplingar till nutiden och hur man kan tolka filmen.

Utdrag

Kingdom utspelar sig år 1184. I början av filmen är de i Frankrike men det mesta av filmen utspelar sig i Jerusalem. Filmen handlar om en smed, Balian vars barn och fru dött, som efter att hans far letar upp honom följer med i ett korståg på väg mot Jerusalem i tron om att han ska kunna bli förlåten sina och sin frus synder.
Efter att hans pappa har dött blir Balian riddare, svuren att beskydda staden och de oskyldiga. När sedan Jerusalems kung dör är den nya kungen, Guy de lusignan fast besluten att förstöra freden den tidigare kungen lyckats hålla och starta krig mot muslimerna och deras ledare Saladin. Balian har svurit att skydda staden och dess invånare och samlar därför ihop män för att strida mot muslimerna. Ett stort krig utbryter med de kristna i underläge. Men trots det lyckas de hålla murarna länge nog för att Saladin ska erbjuda de överlevande att gå oskadda om de överlämnar Jerusalem. Balian accepterar och lämnar Jerusalem med sitt folk. Han går sedan tillbaka till att leva som smed tillsammans med den han älskar, sibylla, Guy de lusignans fru.

De viktigaste i filmen, alltså huvudpersonerna är Balian, Godfrey som var Balians far... Köp tillgång för att läsa mer

Kingdom of Heaven: Ridley Scott | Filmanalys

[0]
Inga användarrecensioner än.