Kirunas kulturgeografi | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Geografi 2
  • A
  • 7
  • 1114
  • PDF

Kirunas kulturgeografi | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift där eleven gör en kulturgeografisk analys av staden Kiruna. Eleven fokuserar på flytten av staden och delar till sist med sig av sina egna reflektioner.

Innehåll

Inledning
Staden Kiruna
Orsaker till flytten
Konsekvenser av flytten
Reflektioner
Källor

Utdrag

Inledning
En stad är en plats eller samhälle där människor och kulturer möts och där handel bedrivs. Det finns flera faktorer som bestämmer vad en stad är. De kan grunda sig på historiska händelser, på hur staden är uppbyggd eller vilken funktion den har. I en stad finns bostadsområden, sjukhus, varuhus, frilufts- och industriområden och mycket mer. För att en stad ska fungera och utvecklas så måste kommunikationer och transport mellan olika stadsdelar fungera väl. Hur en stad bör organiseras beror på många olika faktorer. Stadsmiljön måste planeras med en stor precision för att staden ska bli hållbar även i framtiden. Den fysiska planeringen (vägar, bostäder, fabriker, etc.) är jätteviktig för att minska stadens sårbarhet och nå en långsiktigt hållbar utveckling. Men människan är också en stor faktor som påverkar miljön där hon bor och livnär sig. Därför måste många intressen tas till anspråk när man ska planera en stad. Men kan man också flytta en stad? Kan man planera om och organisera om en befintlig stad? Vad är för- och nackdelarna?

Staden Kiruna
Kiruna är Sveriges nordligaste stad och den största tätort i landskapet Lappland med ungefär 20 000 invånare. Kiruna grundades år 1900, och fick sitt namn i samband med att stadsplanen för samhället fastställdes. Som Kirunas grundare nämns Hjalmar Lundbohm som var disponent vid... Köp tillgång för att läsa mer

Kirunas kulturgeografi | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.