Klass sitter i själen | PM

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Sociologi
 • C
 • 2
 • 987
 • PDF

Klass sitter i själen | PM

Ett PM som diskuterar klassbegreppet, bland annat utifrån Lena Anderssons artikel "Klass sitter i själen", publicerad i magasinet Axess. Eleven resonerar kring klassbegreppet och om det är ens upplevda klasstillhörighet som bestämmer vilken samhällsklass en tillhör. I resonemangen används sociologiska begrepp och teorier.

Observera att källor delvis saknas.

Lärarens kommentar

Ett mycket väl skrivet och strukturerat arbete.

Utdrag

Kan vi förändra vår position i samhället eller är det omöjligt? Om ja, vad är det egentligen som krävs? Är det något mer som gömmer sig bakom den avskyvärda sanningen, att plånboken är olika tjock beroende på vilken familj du föds i – den rika eller den fattiga? I tidningen Axess har Lena Anderssons artikel publicerats där hon pratar om klasskillnaderna som finns idag och inte nog med det så får vi direkt reda på vad hennes åsikt om det är, bara genom att läsa hennes rubrik - ”Klass sitter i själen”. Nå, vem håller med?
Antingen så kan man födas in i den rika världen, då behöver man inte kämpa så mycket för att bli framgångsrik, eller också så... Köp tillgång för att läsa mer

Klass sitter i själen | PM

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-09-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  -bra men saknar att de ska vara med om överklassen och arbetarklassens kulturer så att man även kan jämföra det!