Klasskillnader i Sverige: Den nya klassdebatten | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Svenska 3
 • C
 • 2
 • 787
 • PDF

Klasskillnader i Sverige: Den nya klassdebatten | Utredande text

En utredande text om klasskillnader i Sverige och hur dessa påverkar livet för unga. Eleven tar bland annat avstamp i DN:s artikelserie "Den nya klassdebatten" och Zlatan Ibrahimovics bok "Jag är Zlatan".

Lärarens kommentar

Bra omfattande text, betyget C.

Elevens kommentar

Förläng och ge lite egna perspektiv.

Innehåll

Den nya klassdebatten

- Inledning
- Utredning
- Avslutning

Utdrag

Inledning.

Klassdebbaten har länge varit ett hett samtalsämne och en politisk fråga, även om man försöker undvika klassindelningen så går det ej, den är alltid där. Olika samhällsklasser kommer alltid att finnas, den påverkar oss på olika sätt och får olika konsekvenser. Vad som får oss att bli indelade är inte säkert. Det kan vara pengar och hur välbärgad man är, men det kan även vara det kulturella och sociala tillgången som styr vilken klassgrupp man hör hemma i. Frågan vi bör ställa oss och som blir frågeställningen är: Hur påverkar klasskillnaderna livet för unga i Sverige?

I denna text förklaras frågan om hur de olika klasskillnaderna märks av, och påverkar ungdomarna. Även vilka svårigheter och problem det kan uppstå vid försök att anpassa sig till människor som har det bättre eller sämre ställt än en sig själv när det kommer till pengar eller andra omständigheter.


Utredning

Den nya klassdebatten var temat i en artikelserie av Dagens nyheters. Syftet var att... Köp tillgång för att läsa mer

Klasskillnader i Sverige: Den nya klassdebatten | Utredande text

[23]
Användarnas bedömningar
 • 2014-03-27
  Bra skriven uppsats. Du återkopplar avslutningen bra till texten. Avslutningen var dock en aning kort och jag tycker att du kunde ha svarat tydligare på din frågeställning om hur de unga påverkas av klasskillnaderna. Men annars mycket bra :)
 • 2014-02-23
  Som läraren skriver så är det en omfattande och samtidigt välskriven text. Indelningen ger en bra och tydlig struktur. Som någon redan nämnde så blir svaret på själva frågeställningen ganska otydlig. Men utöver detta ett välskrivet PM.
 • 2015-12-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  mycket bra struktur och stavning
 • 2015-09-30
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra och utförlig beskrivning. Som vissa säger att det inte gav riktigt svar på frågeställningen utan bara beskrev vad klasskillnaderna var, inte hur de påverkade ungdomarna.