Kleopatra - Egyptens sista drottning | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Historia 1b
  • A
  • 11
  • 2990
  • PDF

Kleopatra - Egyptens sista drottning | Fördjupningsarbete

Ett utförligt fördjupningsarbete med intressanta diskussioner, som redogör för Kleopatras liv och verkan i den tid och på den plats hon levde. Arbetet innehåller även en granskning av de källor som har använts.

Elevens frågeställning är följande:

Med Kleopatra som utgångspunkt ska jag redogöra för hur antikens Europa såg ut runt år 50 f.Kr och hur Kleopatra påverkade Egyptens position i det antika Europa. Jag ska även försöka besvara frågan om hur det hade sett ut ifall Kleopatra varit av motsatt kön. Här ska jag resonera kring könsroller under antikens mitt. I slutet av mitt arbete kommer jag att diskutera hur Kleopatra har använt historia i personligt syfte och hur man i senare tid har använt sig av berättelserna om henne.

Elevens kommentar

Uppsatsen kan vara aningen mer vetenskapligt skriven - undvik "jag" osv

Innehåll

Inledning__________________________________________________________________3
Frågeställning_______________________________________________________________4
Källdiskussion_______________________________________________________________4
Undersökning_______________________________________________________________6
Tiden och Kleopatra__________________________________________________________6
Kleopatra som man__________________________________________________________7
Historiebruk________________________________________________________________9
Slutdiskussion______________________________________________________________10
Källförteckning_____________________________________________________________11

Utdrag

Den 30 augusti år 30 f.Kr finner dåvarande härskaren av Rom, Octavianus (senare Kejsar Augustus), den store skönheten Kleopatra död i sin gravkammare. På armen har hon två röda märken. Det visar sig att märkena kommer från en giftorm som hon använt för att ta sitt liv. För att förstå varför Kleopatra valde detta tragiska öde tänker jag berätta hela historien från början.

År 69 f.Kr föds Kleopatra VI. Som dotter till Ptolemaios XII Auletes är hon del av den grekiska Ptolemeiska dynastin, en dynasti som efter Alexander den stores död tagit makten över en bit av de landområdena Alexander erövrat, närmare bestämt Egypten.

Under sin uppväxt får Kleopatra lära sig om både grekiska och egyptiska seder och gudar. Ända sedan grekerna tagit makten i Egypten har kulturen i landet blivit mycket blandad. Kleopatra tror på det egyptiska tänkandet om faraons enväldiga makt och hon har den grekiska respekten för kunskap och undervisning. Det här kommer att bli viktigt senare när hon kämpar för att hålla kvar Egypten under Ptolemeiskt styre... Köp tillgång för att läsa mer

Kleopatra - Egyptens sista drottning | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.