Klimatet i Kongo | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Geografi 1
  • A
  • 5
  • 1638
  • PDF

Klimatet i Kongo | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift i Geografi 1 om klimatet i Kongo där eleven bland annat kommer in på växthuseffekten och landets naturtillgångar.

Utdrag

Eftersom Kongo ligger på ekvatorn har landet ett tropiskt klimat men även lite savann med hög luftfuktighet och höga temperaturer året runt. Två tredjedelar av landet ligger söder om ekvatorn och den delen har regntid mellan november och mars medan norra delen av landet har regnperiod mellan april och oktober. Dock varierar det mycket mellan områdena så vissa delar har dubbla perioder av regntid och torrtid. Orsaken är för att de länder som ligger nära ekvatorn träffas av solens strålar i en rät vinkel och blir då varma och det regnar mycket.

Landet har mycket tropisk regnskog, vilket utmärks av en växtlighet som är välanpassad till den höga temperaturen och stora nederbörden. Det finns extremt många trädarter som kan bli över 60 meter höga, samt många olika djurarter. Dock kan endast djurarter med speciella anpassningar till miljön överleva i regnskog och därför har människan också haft svårt med att anpassa sig till klimatet. Bland annat har malariamyggan hindrat människor från att kunna bosätta sig på flertal ställen. Den fuktiga värmen gör oss även trötta och vi försvagas lätt av tropiksjukdomar. På grund av detta är det inte så många människor som bor i regnskogar.

Den höga temperaturen gör att förmultningsprocesserna går fort och löv och grenar bryts ned snabbt och frigör näring som växtligheten kan ta upp. Eftersom att det regnar så mycket skulle regnet urlaka jordarnas ytlager på näringssalter, men växterna har rika förgrenande rötter som fungerar som en matta och gör det möjligt för regnet att falla utan att tära på miljön och klimatet.

Många problem som har orsakats av att landet befinner sig i ett tropiskt klimat är att det finns en regnskog och att denna skövlas, vilket idag är ett av de största miljöhoten. Kongo och andra länder som har regnskog är i stort behov av att förbättra befolkningens levnadsvillkor och för detta behövs pengar och kapital. På grund av detta går de med på att låta folk skövla regnskogen för att förse i-länder med byggnads- och möbelvirke. En annan anledning till varför regnskogen huggs ner är för att ge plats åt betesmarker för uppfödning av biffkor, vars kött sedan exporters... Köp tillgång för att läsa mer

Klimatet i Kongo | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Klimatet i Kongo | Fördjupningsuppgift.