Klimatförändringar i Norge och Niger | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Geografi 2
  • B
  • 4
  • 1522
  • PDF

Klimatförändringar i Norge och Niger | Jämförelse

En jämförelse inom ramarna för ämnet "befolkningsgeografi", där eleven undersöker hur i-landet Norge och u-landet Niger påverkas av klimatförändringar. Fokus ligger bland annat på invånarantal, klimat, vegetation, HDI, spridning av sjukdomar som följd av förändrat klimat samt särskilt utsatta bebyggelser.

Utdrag

Människan påverkar klimatet varje dag, i dagens samhälle har det gått till en överdrift, till exempel växthuseffekten. Hela jorden påverkas av detta, men med tanke på var i världen man lever så påverkas man olika. Jag ska därför se på hur ilandet Norge påverkas av klimatförändringarna, respektive hur u-landet Niger gör det.! ! Frågeställningen ovan är min uppgift på området befolknngsgeografi. För att bäst svara på den frågeställningen och få bäst förståelse om vad detta rör sig om så tänker jag till en början berätta bakomliggande fakta om diverse länder. Det var en självklarhet att ta Norge som det mest utvecklade landet eftersom att det är på grund av den gamla fiske och sjöfararnationen och sina stora olje och gasfynd som Norge har blivit till ett av världens rikaste länder. Förutom att det är ett underbart land som ligger på Europas norra halvklot så är jag även halvnorsk, min släkt på pappas sida bor i Oslo, jag talar flytande norska, har bott i Norge två gånger och har även gått i norsk skola två gånger. Mitt u-land som jag har valt är Niger eftersom att det är ett av världens fattigaste länder med mycket dåliga levnadsvillkor, vilket gör hela landet mycket mer intressant. Niger ligger på norra halvklotet i Afrika precis över ekvatorn med sina 16,1 miljoner invånare, uppskattat 2011.! Landets yta är tre gånger så stor som Norges. Landet består till stor del av halvöken och öken. Klimatet i Niger är torrt och hett, från november till januari ger den torra ökenvinden en viss svalka. Hettan i Sahara öken får regndropparna att dunsta innan de når marken. Här kan vi se klara täcken på ökenspridning, vilket är ett förändrat klimat med mindre regnmängder kan öka öknens utbredning eftersom växtligheten inte får tillräckligt med vatten, detta leder till att den i... Köp tillgång för att läsa mer

Klimatförändringar i Norge och Niger | Jämförelse

[0]
Inga användarrecensioner än.