Klimatförändringar: Sveriges framtid, Maldiverna och klimatlösningar | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Geografi 1
 • B
 • 4
 • 2232
 • PDF

Klimatförändringar: Sveriges framtid, Maldiverna och klimatlösningar | Fördjupningsuppgift

En fördjuningsuppgift om klimatförändringar och klimatlösningar. Eleven redogör inledningsvis för hur miljökonsekvenserna märks idag i Maldiverna, och diskuterar sedan Sveriges framtid, med fokus på samhälle, natur och individer. Även olika förslag på åtgärder som bör vidtas på EU-nivå för att minska klimatförändringarna lyfts fram.

Lärarens kommentar

Saknar källförteckning, annars bra.

Innehåll

Vart är vi på väg?

- Fossila bränslen
- Avskogning
- Maldiverna
- Sveriges framtid
- Hur märks klimatförändringarna idag i Sverige?
- Politiken måste förändras – Klimatlösningar
- Konsekvenser på naturen, samhället och människor av mina klimatlösningar

Utdrag

Det är en oerhörd stor utmaning som står framför oss, inte bara för regeringen och andra länders myndigheter, men även oss enskilda individer. Alla måste börja prioritera och de framtida budgeterna kommer att se annorlunda ut. Eftersom inget land har råd med att prioritera på allt kommer visa delar av samhället få lida mer än andra. Till exempel kommer det ske en höjd miljöskatt som inte alla har råd att betala. Tanken är därför att... Köp tillgång för att läsa mer

Klimatförändringar: Sveriges framtid, Maldiverna och klimatlösningar | Fördjupningsuppgift

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2017-02-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra fakta hjälpte mycket!
 • 2016-05-14
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Det var bra förklaringar