Klimatfrågan | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 2
  • A
  • 7
  • 2420
  • PDF

Klimatfrågan | Utredande text

En utredande text kring klimatfrågan, där eleven undersöker de psykologiska, ekonomiska, politiska och sociala faktorerna som ligger bakom varför klimatförhandlingarna går så långsamt framåt. Vidare så undersöks även utvecklingsproblem i frågan på internationell nivå (exempelvis skillnader mellan i-länder och u-länder), samt åtgärder för att ta tag i problemet.

Lärarens kommentar

Väldigt genomgående och nyanserad uppsat.

Innehåll

KLIMAT

- Orsaker
- Konsekvenser
- Åtgärder
- Källförteckning

Utdrag

Orsaker
Det absolut största problemet i klimatförhandlingarna är människors brist på att prioritera långsiktiga intressen framför de kortsiktiga, även om de långsiktiga är livsavgörande.

Hela vårt samhälle är uppbyggt på att fokusera på det kortsiktiga. Marknaden fokuserar på den senaste kvartalsrapporten. Ingen tänker på om det gått plus de senaste tio åren; står det minus, då är det minus och någonting måste göras direkt. Samma fenomen återfinns i politiken, alla blickar mot nästa val, man måste prestera och göra beslut som ger positiva följder direkt för att vinna röster. Det lönar sig inte att planera och tänka långsiktigt – eftersom politiken är uppbyggd att vara kortsiktig lönar det sig att agera kortsiktigt. Det existerar självklart även långsiktigt tänkande men de dominerade besluten är oftast kortsiktigta. Detta på grund utav att det ger resultat under den tid man regerar.

Men klimatfrågan går inte att lösa kortsiktigt. Detta på grund av att det är ett sådant långt avstånd mellan orsak och verkan när det kommer till klimatfrågan. Orsakerna till konsekvenserna av uppvärmningen av vår planet som vi upplever idag är inte konsekvenser av det vi gör nu utan det som hänt för flera decennier sedan. Detta innebär även att vi inte kommer se effekter av vårt agerande idag utan först om flera decennier. Därför väljer politiker bort frågan till förmån för problem där man kan införa kortsiktiga lösningar som ger direkta resultat för att man är rädd att förlora makt och folkets stöd. Att växla över till en hållbar utveckling i ett land kommer vara både extremt kostsamt till en början och... Köp tillgång för att läsa mer

Klimatfrågan | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.