Klimatzoner | Orkaner | Torka | Havsnivå | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Geografi 1
 • A
 • 4
 • 1561
 • PDF

Klimatzoner | Orkaner | Torka | Havsnivå | Frågor och svar

Frågor och svar (hemtenta) som handlar om klimatzoner och olika typer av migration. Frågorna behandlar olika naturkatastrofer, framförallt orkaner, torka och höjd havsnivå, och vilka länder som ligger i riskzonen för att kunna bli drabbade inom en snar framtid.

Innehåll

Frågor:

Idag finns en stor enighet bland forskare om att jordens klimat håller på att förändras. Klimatförändringarna kan få olika konsekvenser, t.ex. fler och kraftigare orkaner, att havsytans nivå höjs och att områden drabbas av torka.

1a) Ge exempel på ett område som kan drabbas av fler och kraftigare orkaner. Förklara varför just detta område kan drabbas av fler och kraftigare orkaner.

1b) Ge exempel på ett område som kan drabbas av att havsnivån höjs. Förklara varför just detta område kan drabbas av höjda havsnivåer.

1c) Ge exempel på ett område som kan drabbas av torka. Förklara varför just detta område kan drabbas av torka.

2) Vilka olika förklaringar finns till att områden vid floder ofta är tätbefolkade? Resonera!

Migration innebär att människor av olika anledningar rör sig över landsgränser, frivilligt eller ofrivilligt. När människor flyttar över längre avstånd innebär det ofta ett stort och livsavgörande beslut.

3) Vilka olika orsaker finns till att människor väljer att flytta från ett land till ett annat? Resonera med hjälp av bl.a. begreppen: permanent migration, kön, tillfällig migration, sexualitet, frivillig migration, klass, påtvingad migration, etnicitet.

Utdrag

USA befinner sig i varierande klimatzoner som den subtropiska zonen och den varmtempererande zonen. USA kan därför ha det hett och torrt där det förekommer långa varma somrar och korta milda vintrar i vissa delar av landet och ha växlande klimat, samt ha fyra årstider och nederbörd under alla årstiderna i andra delar av landet. Med nederbörd menar jag väder som regn och snö. Men med tanke på människors handlingar de senaste 100 åren, har vi något som kallas för den globala uppvärmningen. Vi har förbränt och förbränner fortfarande flera ton av gaser som inte är miljövänliga. En av dessa gaser är bland annat koldioxid. Denna gas gör att solens värme stannar kvar på jorden, som i slutändan värmer vår atmosfär, vilket till slut leder till att vi får varmare och varmare klimat. Länder som har... Köp tillgång för att läsa mer

Klimatzoner | Orkaner | Torka | Havsnivå | Frågor och svar

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-12-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Jättebra! Den hjälpte.
 • 2021-04-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1

Material relaterade till Klimatzoner | Orkaner | Torka | Havsnivå | Frågor och svar.