Källkritik av Wikipedia

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Samhällskunskap 1b
 • MVG
 • 2
 • 808
 • PDF

Källkritik av Wikipedia

En uppsats som belyser den källkritiska aspekten av Wikipedia. Eleven redogör bland annat för hur och av vem Wikipedias artiklar blir skrivna. Uppsatsen bygger på en artikel kring den franska revolutionen där eleven redogör vilken information som använts som bakgrundsfakta samt avslutar med en värdering av användandet av Wikipedia som källa för information.

Lärarens kommentar

Han tyckte den var jättebra.

Utdrag

"Wikipedia är ett så kallat modernt uppslagsverk som människor över hela världen använder sig av. När man besöker sidan kan man enkelt hitta artiklar om allt mellan himmel och jord. Hemsidans artiklar ökar med hundra stycken varje dag och antalet växer.

Den stora frågan är den om Wikipedia är en källa som det går att lita på? Det har varit mycket skriverier om Wikipedia och om hur deras faktainsamling fungerar. Skriverierna om Wikipedia har gjort att hemsidans status nervärderats och kritiseras med jämna mellanrum på grund utav vissa punkter.

Hemsidan gör det möjligt för alla människor runt om i världen att skriva egna artiklar och redigera andras. Människor med sina egna reflektioner kring en händelse kan enkelt skriva ut sina egna tankar och ändra på en historisk händelse."... Köp tillgång för att läsa mer

Källkritik av Wikipedia

[16]
Användarnas bedömningar
 • 2013-12-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra skriven men jag tycker att det hade kunnat vara tydligare med vilka källkritiska kriterier du följde
 • 2015-01-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Det var en väldigt nyancerad och informativ text. Väldigt bra uppsats!
 • 2017-01-12
  Den är bra eftesom den har bra betyg
 • 2016-10-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee