Kloning och etiska gränser | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Projektarbete
 • Godkänt
 • 13
 • 4447
 • PDF

Kloning och etiska gränser | Fördjupningsarbete

Ett längre fördjupningsarbete som undersöker kloning och dess etiska gränser. Fokus ligger bland annat på hur kloning går till, kloning av fåret Dolly, användningsområden för kloning, samt synen på kloning i religion och samhälle.

Frågeställning
- Vad tycker samhället/etiken (islam och kristendomen) om kloning?
- Kan kloningen vara någon nyttigt för människan?
- Hur går olika klonings-processer till?

Elevens kommentar

Detta arbete gjordes i sista sekund, så förvänta inte er en hög kvalitet - jag babblar på rätt mycket. Men använd den gärna som utgångspunkt för kloningsprocesser och dess etiska gränser!

Innehåll

KLONING: OM DEM ETISKA GRÄNSERNA FÖR DEN BIOMEDICINSKA FORSKNINGEN
- Abstract
- Inledning
-- Bakgrund
-- Syfte
-- Frågeställning
-- Metod
-- Källor och litteratur
- Avhandling
- Avslutning
- Källhänvisning

Utdrag

Bakgrund:
Detta arbete kommer huvudsakligen att handla om kloning och samhällets syn på det. Utifrån dem två av tre Abrahamitiska religionerna så skall jag försöka att få en generellbild om vad samhällets syn kring kloning och den biomedicinska forskningen är! Jag skall jämföra dem olika åsikterna, och jag skall utgå ifrån mer än bara religionernas synvinkel kring detta. Jag tänker även analysera olika kända händelser som skett runt om vi världen som är relaterat med genetiken och kloningen som väckt olika intressen och debatter. Som vi vet så har de senaste årtiondena gett människor många nya kunskaper kring ämnet som jag valt att skriva om, man kan göra en rad nya saker som till exempel det kända exemplet om fåret Dolly, kor kan nu ge konstgjorda enäggs fyrlingar och vuxna människor kan klonas, detta ger människorna stora möjligheter men någonstans så tvingas vi att fundera vad som egentligen ger människan ens speciella värde och bör kloning accepteras eller skulle vi passera mänskligheten naturliga lagar genom att kunna forma och hantera levande varelsers födelse? Allt detta och mycket mer kommer att förekomma i denna uppsats om kloning.

Syfte
Syftet med denna uppsats kommer att ta reda på vad samhället egentligen tycker om kloning och om dem har ett intresse av att i framtiden kunna designa sina egna barn, tycka att det är acceptabelt att behövande människor som existerat på vår jord skall återuppfödas genom en onaturlig kloning. Välden ändras hela tiden, idag gör människor saker som för 100 år sedan ansågs som en tabu, kan detta med kloning vara en sådan sak som vi om hundra år skulle tänka oss som en självklarhet? Jag vill även fördjupa mig och analysera dem olika etikernas syn kring detta just med tanke på att ca 33 % troende (Abrahamitiska religionerna) går på denna jord just nu och har en religion som säger åt dem om det är acceptabelt eller oacceptabelt att människor ska sätta onaturliga spår i människofödelsen!... Köp tillgång för att läsa mer

Kloning och etiska gränser | Fördjupningsarbete

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-09-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2015-10-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  en bra och lång uppsats