Kön, Lön och jämställdhet i Sverige - Uppsats i Svenska

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Högskola och Universitet Termin 1
 • Samhällskunskap
 • Godkänt
 • 15
 • 3453
 • PDF

Kön, Lön och jämställdhet i Sverige - Uppsats i Svenska

En längre universitetsuppsats, vars syfte är att diskutera faktorer bakom löneskillnaden mellan män och kvinnor i Sverige idag.

Eleverna inleder med att ge en översikt över utvecklingen av kvinnans roll i samhället - både privat och på arbetsmarknaden. Även en teoretisk översiktsbild presenteras, där eleverna tar del av forskningsresultat som undersöker faktorer som styr kvinnors och mäns lön och roll på arbetsmarknaden.

Eleverna presenterar även statistikunderlag och beaktar faktorer att ta hänsyn till vid en jämförelse av män och kvinnors lön.

Innehåll

1. Inledning
1.1 Syfte
1.2 Metod och material
2. Resultat
2.1 Historiskt översikt av svensk jämställdhet
2.2 Teoretiskt perspektiv
2.2.1 Genus, könsroll och genussystemet
2.2.2 Diskrimineringsteorier
2.2.3 Kvinnliga skyldigheter i hemmet
2.2.4 Det mänskliga kapitalet teori (Human kapital)
2.2.5 Arbetssegregering
2.3 Löneskillnaden mellan kvinnor och män i nutiden
2.3.1 Oförklarade löneskillnader
2.3.2 Förklarade löneskillnader
3. Sammanfattande diskussion av resultaten
Referenser

Utdrag

"Yakida (a.a.) beskriver svensk jämställdhetshistoria från vikingatiden och ger sin åsikt om äktenskapet och kvinnorättigheter på den tiden.

Äktenskapen var viktigast på vikingatiden, men det ”var inte ovanlig med bihustrur, frillor eller följekvinnor och den första frun var tvungen att foga sig i det.

Skilsmässor var möjliga och kunde förekomma både på kvinnan och mannens initiativ” (www.yakida.se). Enligt Ohlander och Strömberg hade kvinnorna under den tiden en roll som husföreståndare och fick ta ansvar för gården, när mannen åkte på vikingaresor.

Men när Kristendomen spred ut blev äktenskapet ett katolska kyrkans sakrament, som förutsatte kvinnans medgivande. Skilsmässor var omöjliga."... Köp tillgång för att läsa mer

Kön, Lön och jämställdhet i Sverige - Uppsats i Svenska

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-07
  Skriven av Studerande på Termin 1
  bra innehåll, hjälpte mig delvis
 • 2015-09-03
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  mycket braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2016-04-28
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  brajhhhjjhhjhjhjjhjhhjhjhj
 • 2015-09-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  m..............................