Koalans evolution och utveckling | Biologi A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Biologi A
 • C
 • 9
 • 2295
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Koalans evolution och utveckling | Biologi A

Ett fördjupningsarbete i Biologi A som undersöker koalans evolution och utveckling. Eleven tar avstamp i följande frågeställningar:

- Vilken orsak finns det för att koalor är så långsamma?
- På vilket sätt har samhällsutvecklingen påverkat koalorna?
- Vilka konsekvenser skulle det bli om alla eukalyptus träd skördades ner?

Innehåll

- Innehållsförteckning
- Inledning
- Syfte och frågeställningar
- Metod och material
- Källkritik
- Resultat
-- Fakta och ursprung
-- Historia
-- Dagens levnadssätt och framtiden
- Diskussion
-- Varför så mystiska och långsamma?
-- Hur påverkar samhället koalorna? För- och nackdelar.
-- Vilka skulle konsekvenserna bli om alla eukalyptus träd försvann?
-- Överraskningar och antaganden
- Käll-och litteraturförteckning

Utdrag

"Fakta och ursprung
Koalan är ett björnliknande djur, men egentligen hör den till gruppen pungdjur. Pungdjur har många likheter med däggdjur till exempel, hårbeklädnader, hörselben, mellangärde och andra kännetecken som sägs gå under däggdjurens kännetecken. Något som skiljer däggdjur och pungdjur åt är att pungdjur har en rad anatomiska egenskaper som skiljer dem från däggdjur. Pungdjur har även mindre huvuden är däggdjuren i allmänhet. Pungdjur har fler öppningar i gommen. När det handlar om skelett och andra kropps delar har inte pungdjur och däggdjur lika många liknelser."... Köp tillgång för att läsa mer

Koalans evolution och utveckling | Biologi A

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Ganska bra, källor finns, lätt läst
 • 2016-12-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Lättläst och intressant