Kön, klass & etnicitet | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Samhällskunskap 1b
 • C
 • 2
 • 1216
 • PDF

Kön, klass & etnicitet | Fördjupningsuppgift

En personlig fördjupningsuppgift som handlar om kön, klass och etnicitet samt hur dessa aspekter påverkar en individs position i samhället. Eleven resonerar kring vilken aspekt som påverkar mest och på vilket sätt, utifrån framförallt egna erfarenheter men även några relevanta källor.

Elevens kommentar

Hade kunnat utveckla.

Utdrag

En människas klasstillhörighet bestäms av hens sociala uppväxtmiljö och vad hen själv gör för att försörja sig. Alltså så bestäms vilken klass man tillhör genom hur mycket man tjänar, vad man äger och vilken utbildning man har. Att man inte har utbildning kan bero på flera olika saker, antingen är man lat och inte orkar med skolan, kommer från ett annat land och då får det svårare i svenska skolan eller så har man inte möjlighet att gå i skolan p.g.a olika anledningar.
Enligt mig har inte klass särskilt stor påverkan på samhället, iaf inte i Sverige. Här i norra Sverige pratar vi aldrig om... Köp tillgång för att läsa mer

Kön, klass & etnicitet | Fördjupningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-10-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  den var bra, men måste utvecklas mer