Könens olika språk | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Svenska 1
 • B
 • 6
 • 1305
 • PDF

Könens olika språk | Fördjupningsarbete

Ett kortare fördjupningsarbete om könens olika språk (manligt språk och kvinnligt språk). Fokus ligger på vad som utmärker kvinnligt/manligt språk - samt deras skillnader - med utgångspunkt i frågeställningen "Varför pratar vi olika som man och kvinna, och vad är det som påverkar hur vi pratar?"

Innehåll

KÖNENS OLIKA SPRÅK
- Inledning och syfte
- Frågeställning
- Kvinnligt språk
- Manligt språk
- Samtalsstilarna och dess skillnader
- Diskussion
- Källförteckning

Utdrag

"Samtalsstilarna och dess skillnader:
Kvinnor och män har olika samtalsstilar, som ofta presenteras som varandras motsatser. Ett exempel på detta är närhet - samhörighet och distans - kontroll. Den kvinnliga samtalsstilen sägs utmärkas av närhet till både ämnet som diskuteras och även till de personerna som deltar i diskussionen. Den manliga samtalsstilen utmärks istället av distans till både samtalsämne och personer. Kvinnan strävar efter ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Könens olika språk | Fördjupningsarbete

[9]
Användarnas bedömningar
 • 2014-11-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  det är conkrete arbete som hjälpts mig.
 • 2015-02-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Bra hemsida, man lär sig verkligen mycket :)
 • 2016-04-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Riktig bra! Innehaller allt som behover!
 • 2016-02-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  bra arbet, väldigt infomativt och har en bra frågeställning som lockar läsaren