Könsdiskriminering på arbetsmarknaden | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Svenska 1
  • B
  • 6
  • 1819
  • PDF

Könsdiskriminering på arbetsmarknaden | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om könsdiskriminering på den svenska arbetsmarknaden, som diskuterar jämställdhetslagen och vilka åtgärder som har vidtagits för att motverka problemet.

Notera att det förekommer språkliga förbättringsmöjligheter.

Innehåll

Diskriminering mellan könen på arbetsmarknaden

1.1 Inledning/ Syfte
1.3. Metod
2. Bakgrund
3. Jämställdhetslagen och åtgärder, förebygganden
4. Diskussion/ Slutsats
Referenser

Utdrag

1.1 Inledning/ Syfte
Under dem senaste 50 åren så har könsrollernas jämställdhet förändrats drastiskt, kvinnor har mer och mer tagit del av nya delar i samhället, dem respekteras mer och mer och det har trädit fram i inte bara arbetsmarknaden utan även, vad arbetsmarknaden kanske utformas av, familjerollerna.
Gällande åtgärder så finns det kanske inte mycket lagar och krav som gör något åt saken utan istället varje persons tyckande, jag tycker därför att det är extra viktigt att man känner till vilka dagens åtgärder är, eftersom att dem spelar stor roll på alla arbetsplatser.
Diskriminering kan lätt förbigå vilka utskällningar som helst på grund av människors beteende mot andra grupper. Så har åtgärderna en stor betydelse ifall människor kan komma undan med diskrimineringen? Det jag är ute efter i min undersökning är alltså hur man förebygger en orättvis behandling i arbetsmarknaden och hur bra det verkar funka idag.

Syftet med att uppsatsen handlar om åtgärder mot dem orättvisa könsrollerna i arbetsmarknaden är på grund av att jag faktiskt aldrig riktigt förstått varför dem onödiga skillnaderna uppstår trots mångas intensiva intresse i att inte ha det på detta vis, många säger att dem är emot ojämnlikheten mellan kvinnan och mannen. Jag vill därför kunna se hur åtgärdssystemet ser ut, hur man förebygger problemet.
Kvinnor är inte kunskapseftersatta och dem flesta värderas lika viktiga som män nu på tjugohundratalet så varför är det statistiskt bevisat att dem blir ekonomiskt eftersatta i jämförelse med män som har samma meriter och erfarenheter? Med undersökningen av detta problemet så kommer uppsatsen som sagt som en avgränsning huvudsakligen lyfta fram dem förebygganden som i teorin ska effektivisera ett lättare arbete mot jämnare könsroller och vad dem innebär.
Ifall nu inte samhället än idag, statistiskt, presenterar ett rättsligt arbetssystem, är åtgärdssystemet, främst förebyggelsen, isåfall tillräcklig?... Köp tillgång för att läsa mer

Könsdiskriminering på arbetsmarknaden | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.