Könsfördelning i tidningsmedia | Undersökning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Samhällskunskap 3
 • C
 • 5
 • 937
 • PDF

Könsfördelning i tidningsmedia | Undersökning

En undersökning av könsfördelning i bilder i tidningsmedia. Eleverna undersöker hur mycket de olika könen representeras i två olika tidskrifter genom att titta på antal bildrepresentationer.

Syfte
Syftet med vår undersökning är att se utifrån antal och storlek hur mycket bildutrymme män får i jämförelse med kvinnor i tidningar. Vi vill se om det finns någon skillnad mellan könen.

Elevens kommentar

Hon tyckte idén var väldigt bra men tiden var för knapp för att kunna nå ett högre betyg.

Innehåll

Hur mycket visas män motsvarande kvinnor i tidningar?

- Inledning
- Syfte
- Metod/material
- Reliabilitet & Validitet
- Genomförande
- Resultat
- Diskussion
- Källförteckning

Utdrag

Metod/Material:

Vi har för avsikt att under en veckas tid studera bilder i tidningar. Bestämda mallar används för hur stora de olika bilderna ska vara. Små bilder får ha ett maxmått på 8x8 cm. Stora bilder får ha ett minimimått på 13x21 cm. Bilder däremellan betraktas som mellanstora.
Vi valde att fokusera på två tidningar, Norrbottenskuriren och Piteåtidningen. Norrbottenskuriren har en upplaga på cirka 23 000. Piteåtidningen har i jämförelse en upplaga på 17 000. Båda tidningarna har ett sidantal som varierar mellan 35 – 40st. Formaten på tidningarna stämmer överens. Tidningarna valdes för att de hade en förankring till vår kommun som ligger nära Piteå kommun, för att de var lättillgängliga eftersom de fanns i biblioteket och för att de hade två olika politiska ställningar. Norrbottenskuriren har moderathållning medan Piteåtidningen har socialdemokratisk hållning.
Vi har valt att utesluta reklambilder och enbart undersöka bilder i artiklar samt tillhörande bilagor... Köp tillgång för att läsa mer

Könsfördelning i tidningsmedia | Undersökning

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Intressant.. Bra skriven också!