Könsneutralt språk - bra eller dåligt? | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Svenska 3
  • C
  • 3
  • 638
  • PDF

Könsneutralt språk - bra eller dåligt? | Utredande text

En utredande text som diskuterar om könsneutralt språk är bra eller dåligt. Eleven redogör för det könsneutrala språkets historia i Sverige samt bemötande i samhället, och delar med sig av sina egna reflektioner om ämnet.

Innehåll

- Könsneutralt språk - bra eller dåligt?
- Källor

Utdrag

Språkets betydelse för utvecklingen av jämnställhet har länge varit ett omdiskuterat ämne.
Under mitten av 1970 talet kom dessa frågor att bli uppmärksammade. Med hjälp av den feministiska rörelsen samt språksociologin grundades forskningen av ett könsneutralt språk. Man började se att språket var en avspegling av hur man organiserade kvinnor och män i samhället. Det uppstod därför ett intresse för betydelsen i ett språk som inte refererade till könet utan till individen. Man trodde att språket kunde brukas som ett verktyg för att förverkliga visionen av ett jämnställt samhälle.

Under 2000 – talet blev inte längre forskningen av könets betydelse för ett skiftande språk intressant. Istället intresserade man sig för interaktionen mellan språk och kön. Särskilt betonades könets möte med andra sociala identiteter. 2012 var ett omdeppateratt år för det könsneutrala pronomenet hen. Det var stormiga debatter om införandet av... Köp tillgång för att läsa mer

Könsneutralt språk - bra eller dåligt? | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.