Könsroller och jämställdhet inom idrotten | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Könsroller och jämställdhet inom idrotten | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor som kort redogör för könsroller och jämställdhet inom idrotten. Eleven utgår från följande frågeställningar:

- Kan du ge några exempel på idrotter som har övervägande kvinnliga utövare? Och exempel på idrotter med övervägande manliga idrottare? Varför är det så tror du?
- Är idrotten jämställd i Sverige idag? Vad anser du och varför?
- Kan du ge exempel på idrotter där kvinnor och män kan tävla mot varandra på lika villkor?

Studienets kommentar

Notera att källhänvisning delvis saknas.

Utdrag

Det finns en mängd idrotter som har stora skillnader när det gäller
andelen kvinnliga/manliga utövare. De idrotter som, enligt artikeln
Idrottens Könsmönster (2009) av Håkan Larsson, har störst andel
manliga utövar är: biljard, ishockey, flygsport, sportskytte, bandy
och amerikansk fotboll. Medan idrotter som: Ridsport, gymnastik,
konståkning, gång, friidrott och simning har störst andel kvinnliga
utövare, enligt samma artikel. Om man kollar på statistiken för de
största idrotterna ser man att män dominerar sporter som fotboll,
golf och innebandy osv. medan kvinnor mest dominerar friidrotten, gymnastiken och ridsporten. Varför männen tenderar att utöva mer fysiska idrotter som ishockey och amerikansk fotboll är för... Köp tillgång för att läsa mer

Könsroller och jämställdhet inom idrotten | Instuderingsfrågor

[0]
Inga användarrecensioner än.