Köp och avtal | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Privatjuridik
 • A
 • 2
 • 432
 • PDF

Köp och avtal | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor som handlar om köp och avtal. Frågorna är ställda som påståenden och besvaras ibland bara med sant eller falskt. Frågorna rör köplagen, avtalskrav och muntliga och skriftliga avtal, bland annat.

Innehåll

KAP 8: Köp och andra avtal – instuderingsfrågor1. Ett muntligt avtal är mindre värt än ett skriftligt?
2. Den som parkerar sin bil på en avgiftsbelagd parkeringsplats har ingått ett avtal?


3. Offert och accept är samma sak?
4. Den som hyr en bil brukar få skriva på ett standardavtal?


5. Alla anställda på byggföretag har ställningsfullmakt?
6. Ett avtal kan bli ogiltigt om det visar sig att den ena parten genom hot om att avslöja en skandal har förmått den andra parten att ingå avtalet?


7. Den som vill slippa samtal från telefonförsäljare kan ansöka om acceptfrist hos telefonförsäljaren?
8. Ett skriftligt avtal kan ibland kallas för kontrakt?


9. En felskrivning i ett avtal kan bli giltigt om inte motparten förstår att det är en felskrivning?


10. Den som köper stöldgods köper alltid i godtro?
11. Den som ska utforma ett skriftligt avtal kan ha nytta av de avtalsmallar som finns på internet?


12. Avtalsfrihet innebär att parterna inte ingått något avtal?
13. En anbudsförfrågan är bindande för köparen? 

14. Den som blivit bestulen måste betala för att få igen stöldgodset om den som köpt stöldgodset varit i god tro?


15. En oren accept räknas som ett nytt anbud?


16. Avtal som ingåtts men någon som inte fyllt 16 är ogiltiga?


17. Köplagens regler gäller för alla köp?
18. Köplagen är dispositiv medan konsumentköplagen är tvingande?

19. En muntlig överenskommelse om ett husköp mellan köpare och säljare gäller inte? Sant

20. Ett avtal är alltid gällande även om något av villkoren är ”oskäligt”?

Utdrag

Se innehållsförteckning och uppsatsen... Köp tillgång för att läsa mer

Köp och avtal | Instuderingsfrågor

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Hade önskat mer förklaringar.