Köplagen | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Affärsjuridik
 • B
 • 5
 • 1830
 • PDF

Köplagen | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift kring köplagen. Eleven redogör för lagens bakgrund, och några olika delar av lagen (se vilka under "Innehåll"). Vidare så presenteras ett rättsfall som faller innanför ramarna för köplagen, där eleven redogör för domen samt analyserar omständigheterna i fallet.

Lärarens kommentar

Väldigt bra, men hade önskat mer analys och mindre information om lagen.

Elevens kommentar

Mera analys och egna reflektioner.

Innehåll

PRESENTATION AV KÖPLAGEN
- Köplagen
-- Varans överlämnande & risken för varan
-- Försenad leverans & felaktig vara
-- Påföljder vid köparen eller säljarens avtalsbrott
-- Säljarens stoppnings & återtaganderätt
- Rättsfall
-- RH 1994:68
-- Tingsrättens dom
-- Hovrättens dom
-- Egna reflektioner
- Analys
- Slutsats
- Källor

Utdrag

"Köplagen
Lagen kom först till år 1990(1990:931) genom justitiedepartementet och ersatte den gamla köplagen från 1905. Köplagen har inte så stor rättsverkan och det kan bero på att konsumentlagstiftningen som har kommit fram genom åren, innehåller tvingande regler. Tvingande regler kan då inte avtalas bort av olika parter som ingår ett avtal. Det som är skillnaden mellan köplagen och konsumentköplagen är att den förstnämnda är dispositiv och den andra är tvingande. Det betyder att köplagen kan avtalas bort eller ersättas av avtal ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Köplagen | Fördjupningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-07-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  --------------------