Köttkonsumtion | Djurskydd | Djurtransport | EU-lagar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Grundskola Årskurs 9
 • Svenska
 • B
 • 10
 • 2062
 • PDF

Fördjupningsarbete: Köttkonsumtion | Djurskydd | Djurtransport | EU-lagar

Ett fördjupningsarbete som kritiskt granskar köttkonsumtion, med utgångspunkt i behandlingen av djuren som slaktas. Fokus ligger bland annat på djurskydd och djuromsorg, djurtransport samt djur och antibiotika. Vidare så diskuteras även EU-lagar, konsumenternas val och huruvida köttkonsumtion fortfarande kan anses hållbar.

Innehåll

- Inledning och syfte 1
- Fakta: Konsumenternas val och hur det kan påverkas 2
- Djurskydd och djuromsorg 3
- Djurtransport 4
- Djur och Antibiotika 5
- Tillägg och förbättringar av EU:s lagar 6
- Slutsats 7
- Källförteckning 8

Utdrag

Inledning, frågeställning och syfte:
Människan tros ha ätit kött sedan tidernas begynnelse. Denna föda som varit en del av kosten i människors vardag i tusentals år – står idag för 18 % av alla växthusgasutsläpp i världen . Kött är ett vanligt och traditionellt livsmedel som anses vara både gott och näringsrikt samtidigt som det är förknippat med välstånd. En av anledningarna till att jag väljer att ta upp detta ämne och varför det är så viktigt är att kött är så vanligt trots att vår köttkonsumtion påverkar jorden och våra liv så negativt. Jag tänker diskutera om hur vi kan påverka konsumentens val i affären så att de väljer köttet från ett hållbarhetsperspektiv och inte utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Jag tänker också diskutera svenska djurskyddslagen och djurskyddslagen i EU och jämföra dessa för att sedan kunna komma fram till vad som skall förbättras. Syftet med denna uppsats är att skänka ljus över dessa frågor och förklara varför det är så viktigt att ha stränga djurskyddslagar. Jag ska också ta upp varför vi borde uppmuntra affärer att köpa in kött från djur som verkligen har mått bra från födsel till slakteriet och som framförallt är närproducerat. Varför ska vi det? Och varför är det så viktigt? Läs vidare så får du se... Köp tillgång för att läsa mer

Köttkonsumtion | Djurskydd | Djurtransport | EU-lagar

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2017-01-31
  Jättebra fakta och bra upplägg
 • 2014-03-06
  Väldigt bra fakta och upplägg.
 • 2016-11-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Super bra uppsats! hittade allt jag behövde.
 • 2016-02-16
  Skriven av Studerande på Termin 4
  vällbra skriven tycker jag