Koffeins påverkan på blodomloppet | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Biologi 2
 • B
 • 10
 • 2846
 • PDF

Koffeins påverkan på blodomloppet | Labbrapport

En labbrapport som avser att utreda koffeins påverkan på blodomloppet, genom att mäta puls och blodtryck före och efter kaffeintag. I undersökningen användes två testpersoner.

Syfte
Syftet med denna laboration är att undersöka hur en hög kaffe konsumtion påverkar ens puls och blodtryck.

Innehåll

En studie om koffeins påverkan på blodomloppet -Hur påverkas puls och blodtryck av koffein?

1. Inledning
1.2 Blodomloppet
1.3 Hjärtats funktion
1.4 Adenosin
1.5 Kaffe
1.5.2 Koffein
1.6 Syfte
1.7 Hypotes
2. Metod
2.1 Mätmetod
2.1 Material
3. Resultat
3.1 Felix Resultat
3.2 Angus Resultat
4. Analys
4.2 Förändringsmönster i Resultaten
4.3 Förklaring till Resultatet
5. Källor & Källkritik

Utdrag

2. Metod
Laborationen inleddes med att mäta puls och blodtrycket på de två försökspersonerna Angus och Felix. Sedan inmundigade de 70cl var på 5 minuter av Åsas kaffe. Värdena mättes igen direkt efter förtäringen. I en timme och 10 minuter så mättes och antecknades värdena med ett intervall på 10 minuter, och timman efter så mättes och antecknades de med ett intervall på 30 minuter. Värdena sammanställdes sedan i en tabell, och visualiserades i ett diagram för en tydlig bild över utvecklingen.

2.1 Mätmetod
Blodtrycket och pulsen mättes med en blodtrycksmätare per person, och för att öka säkerheten i värdena utfördes mätningarna tre gånger per mättillfälle. Ett medelvärde för de tre olika värdena räknades sedan ut för att föras till protokollet.

2.1 Material
2st blodtrycksmätare
4st koppar
140cl kaffe
1st klocka... Köp tillgång för att läsa mer

Koffeins påverkan på blodomloppet | Labbrapport

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-12-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  mycket bra skrivet hjälpte mig att få en bättre förståelse
 • 2016-03-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Världens bästa rapport utan tvekan!!!
 • 2017-02-17
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Grymt bra. Lärde mig mycket.

Material relaterade till Koffeins påverkan på blodomloppet | Labbrapport.