Kognition, depression och kris | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Psykologi 2a
 • VG
 • 5
 • 2343
 • PDF

Kognition, depression och kris | Frågor och svar

Frågor och svar som handlar om kognitionspsykologi, depression ur ett biologiskt perspektiv samt kriser och de olika faserna i krishanteringen.

Innehåll

Psykologi

Det kognitiva perspektivet
- Hur skulle man kunna förklara att två människor upplever samma situation på helt olika sätt? Använd olika termer som finns inom kognitionpsykologin när du förklarar varför de gör olika bedömningar av situationen.
- Hur kan man arbeta inom den kognitiva terapin, ge exempel på hur det kan se ut.

Det Biologiska perspektivet
- Hur förklarar man depression här och vilken behandling är det som gäller?
- Inom Neuropsykiatrin vill man idag gärna se biologiska förklaringar till t.ex. autism och ADHD. Vad utmärker de olika tillstånden och hur vill man förklara de biologiska kopplingarna?

Kriser och krishantering
- Ge några exempel på olika typer av kriser som man kan råka ut för i livet. Hur kan ett kristillstånd se ut? Beskriv de olika faser man brukar tala om i samband med en kris.
- När du nu vet del om hur människor beter sig i en kris, vilka råd skulle du ge den person som skall stödja någon som befinner sig i ett akut kristillstånd? Vad bör man tänka på?

- Källor, Källkritik

Utdrag

Det kognitiva perspektivet beskriver hur människan tänker, minns och upplever situationer utifrån särskilda kognitiva scheman - mönster, tanke mönster. Hur detta '' schemat '' fungerar beror på individens egna tidigare erfarenheter och inlärningar ( upplevelser ) och skiljer sig från person till person. När en ny situation sedan uppstår så påverkas människan utav dess tolkningar & antaganden och det är som får oss att agera och... Köp tillgång för att läsa mer

Kognition, depression och kris | Frågor och svar

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-09-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  jätte bra! där eleven redogör för begreppet kognition utförligt!
 • 2016-06-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Fördjupa dig lite mer annars bra!
 • 2016-09-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  grymt braaaaaaaaaaaaaaa